21. října 2007

Veřejná deklarace vrchního velitele Fidela Castra

Bush je Kubou posedlý. Včera přišly zprávy, že mluvčí Bílého domu oznámil, že prezident představí nové iniciativy pro již zahájené období přechodu. Jiný mluvčí Státního departmentu to později potvrdil a zachoval přitom Bushův vyzývavý a výhružný tón. Jak říká předseda našeho Národního shromáždění Ricardo Alarcón, soudruh dobře informovaný o Bushových manipulacích a záměrech, v dalším sledu by přišly popravčí čety sestavené z kubánskoamerické mafie, s povolením zabít každého, kdo je cítit poctivým členstvím ve straně, mládežnické organizaci a masových organizacích.

Pane Bushi,

Vaše genocidní blokáda, Vaše podpora terorismu, Váš vražedný Zákon o zvláštní úpravě pro Kubánce, Vaše politika suchých a mokrých nohou, Vaše ochrana největších teroristů této polokoule, Váš nespravedlivý trest pro pět kubánských hrdinů, kteří varovali před nebezpečím hrozícím americkým občanům a občanům jiných zemí během letu, musí skončit.

19. října 2007

Volby

Naše volby jsou antitezí voleb ve Spojených státech – tam nikoli neděle, nýbrž první úterý v listopadu.

Tam je třeba být v první řadě velmi bohatý, nebo být podporován spoustou peněz. Pak investovat obrovské částky do publicity, která je zkušeným vymývačem mozků a výrobcem podmíněných reflexů. I když existují čestné výjimky, nikdo nemůže aspirovat na žádnou vysokou funkci, pokud nedisponuje miliony dolarů.

Ke zvolení prezidentem je zapotřebí stovek milionů, které plynou z pokladen velkých monopolů. Zvítězit může i kandidát, který získal menšinu národních hlasů.

10. října 2007

Protiprávní války impéria

Svět si nemůže dovolit luxus toho, že by připustil, aby se zapomnělo na válku NATO proti Jugoslávii a aby ji přikrylo mlčení těch, kdo byli významnými aktéry a komplici oné brutální genocidy.

Clintonově schůzce s Aznarem v Bílém domě 13. dubna 1999, kde bylo přijato rozhodnutí zintenzívnit bombardování a z níž vzešel Aznarův návrh útoku na televizi, rozhlas a další místa, jenž stál životy nesčetných bezbranných civilistů, byli přítomni prezident Clinton, rada pro národní bezpečnost Sandy Berger, státní tajemnice Madeleine Albrightová a další blízcí spolupracovníci prezidenta, mezi jinými i ten, který dostal od Bergera příkaz nepořizovat záznam z toho, co se říká o Kubě.

Možná v prohlášeních pro tisk nebo v nějaké knize či pamětech někteří z nich napíšou izolovaně o tomto dobrodružství, nikoli však v kontextu reálného nebezpečí a sebevražedných válek, k nimž Spojené státy lidstvo vedou. Existují tajné dokumenty, které mají být zveřejněny jako historický odkaz některého prezidenta za 200 let, kdy už při tempu, jakým kráčíme, nebude existovat publicita ani čtenáři.

2. října 2007

Miloševičova odpověď

Ve svém zamyšlení z 1. října jsem hovořil o poselství, které jsem zaslal Miloševičovi 25. března 1999.

30. března jsem od Miloševiče dostal následující odpověď:

„Pozorně a s upřímnou vděčností jsem obdržel Vaše poselství z 25. března 1999. Děkuji Vám za silná slova podpory a posily pro Jugoslávii a rovněž tak za odsouzení agrese NATO vyjádřené Kubou a jejími představiteli zvláště na fórech Spojených Národů. Federativní republika Jugoslávie je vystavena útoku Spojených států a NATO, největšímu ve světě od dob Hitlerových agresí. Byl spáchán nejen zločin na Federativní republice Jugoslávii jakožto mírumilovném, svrchovaném a nezávislém státu, nýbrž i útok na vše, co je ve světě nadcházejícího 21. století cenné: na systém Spojených národů, na Hnutí nezúčastněných, na základy právního řádu, na lidská práva a na civilizaci obecně. Jsem hrdý, že Vám mohu sdělit, že tato agrese jen sjednotila a posílila odhodlání národů Jugoslávie odolat a bránit svobodu, svrchovanost a územní celistvost. Naše ozbrojené síly a lid jsou odhodlány a připraveny splnit svůj úkol. Proto vítáme a také potřebujeme co nejširší a nejsilnější solidaritu a pomoc od přátel z celého světa.

1. října 2007

Protiprávní války impéria

Když začala válka Spojených států a jejich spojenců z NATO v Kosovu, Kuba okamžitě - již 26. března 1999 - definovala svůj postor na první stránce deníku Granma. Učinila tak v prohlášení svého Ministerstva zahraničních věcí, nazvaného “Kuba vyzývá k ukončení neoprávněné agrese NATO proti Jugoslávii”.

Vybírám z toto prohlášení podstatné pasáže:

“Po řadě bolestných a velmi zmanipulovaných politických událostí, dlouhém ozbrojeném konfliktu a složitých a netransparentních jednáních o otázce Kosova nakonec NATO uskutečnilo svůj ohlašovaný brutální letecký útok na Federativní republiku Jugoslávii, jejíž národy patřily k těm. které vedly nejsrdnatější boje s nacistickými hordami v Evropě za 2. světové války.