22. ledna 2009

Jedenáctý prezident Spojených států

V úterý 20. ledna 2009 převzal Barack Obama jako jedenáctý prezident Spojených států od vítězství kubánské revoluce v lednu 1959 vedení impéria.

Nikdo by nemohl pochybovat o upřímnosti jeho slov o tom, že promění svou zemi ve vzor svobody, respektování lidských práv ve světě a nezávislosti jiných národů, což samozřejmě neurazí téměř nikoho, vyjma misantropů z kteréhokoli kouta planety. Příhodně již prohlásil, že bude neprodleně učiněn konec mučení a věznici na protiprávní základně v Guantanamu, což začíná zasévat pochybnosti v myslích těch, kdo uctívají teror jako nezpochybnitelný nástroj zahraniční politiky své země.

Inspirována Abrahamem Lincolnem a Martinem Lutherem Kingem, transformovala se inteligentní a ušlechtilá tvář prvního černošského prezidenta Spojených států od dob ustavení nezávislé republiky před dvěma celými a jednou třetinou století až do podoby živého symbolu amerického snu.

21. ledna 2009

Setkání s Kristýnou

Rozhovor trval 40 minut, výměna myšlenek byla intenzívní a zajímavá, jak jsem čekal. Ona je člověk s hlubokým přesvědčením. Nevznikla žádná debata.

Při svém vystoupení v Aule Magně Havanské univerzity odpovídala na otázky studentů rychle a prokázala talent a pohotovou v reakci.

Setkání v Latinskoamerické lékařské škole (ELAM) bylo emotivní; písně studentů pocházejících z guaraníských rolnických rodin, s typickou hudbou a nástroji tohoto etnika, dodaly aktu zvláštní tón. Darovali jí lékařský plášť a ona si ho oblékla přes oranžový kalhotový kostýmek.