23. října 2011

Genocidní úloha NATO

Tato brutální vojenská aliance se stala nejvěrolomnějším nástrojem represe v historii lidstva.

NATO převzalo tuto globální represivní roli v okamžiku, kdy přestal existovat Sovětský svaz, který posloužil Spojeným státům jako záminka k jeho vytvoření. Jeho zločinný smysl byl potvrzen v Srbsku, slovanské zemi, jejíž lid tak hrdinně bojoval ve 2. světové válce proti nacistickým vojskům.

Když v březnu 1999 země této neblahé organizace ve snaze rozložit po smrti Josipa Broze Tita Jugoslávii vyslaly své jednotky na pomoc kosovským odštěpencům, narazily na tuhý odpor národa, jehož zkušené síly byly nedotčené.

Americká administrativa na radu španělské pravicové vlády Josého Maríi Aznara, zaútočila na srbskou televizní stanici, na mosty přes Dunaj a na Bělehrad, hlavní město země. Velvyslanectví Čínské lidové republiky bylo zničeno americkými bombami, několik pracovníků zahynulo. A chyba, na níž se odvolávali autoři, byla vyloučená. O život přišlo mnoho srbských vlastenců. Prezident Slobodan Miloševič, tísněný mocí agresorů a zánikem SSSR, ustoupil požadavkům NATO a připustil přítomnost vojsk aliance v Kosovu pod mandátem OSN, což nakonec vedlo k jeho politické porážce a pozdějšímu odsouzení nikterak nestrannými soudy v Haagu. Zemřel za podivných okolností ve vězení. Kdyby srbský předák odolával ještě několik dnů, NATO by se dostalo do vážné krize, která hrozila propuknout každým okamžikem. Takto však Impérium získalo mnohem víc času na prosazení své hegemonie mezi stále podřízenějšími členy této organizace.

V době od 21. února do 27. dubna tohoto roku jsme na webu CubaDebate publikoval devět zamyšlení na toto téma, v nichž jsem se široce zaobíral rolí NATO v Libyi a tím, co se podle mého mínění mělo stát.

Proto nyní cítím povinnost shrnout zásadní myšlenky, které jsem načrtl, a události, jež se postupně odehrávaly, jak jsem předpokládal. Nyní, kdy ústřední postava této historie Muammar Kaddáfí byl vážně zraněn nejmodernějšími stíhacími bombardéry NATO, které dostihly a vyřadily z provozu jeho vozidlo, poté byl dosud živý zajat a zavražděn muži, které ona vojenská organizace vyzbrojila.

Jeho tělo bylo uneseno a vystaveno jako válečná trofej, což je chování porušující nejelementárnější zásady muslimských pravidel i norem dalších největších náboženství ve světě. Oznamuje se, že velmi brzo bude Libye vyhlášena jako „demokratický stát ochraňující lidská práva“.

Cítím povinnost věnovat těmto významným a důležitým faktům několik zamyšlení.

Další bude následovat...

Fidel Castro

23. října 2011