10. května 2012

67. výročí vítězství nad nacistickým fašismem

Žádný politický čin nemůže být souzený mimo dobu a podmínky za jakých se uskutečnil. Nikdo nepozná ani pouhé procento z bohatých Emin lidstva, ale právě díky nim, poznáme věci, které se jinak nedají ani představit.

Díky privilegiu, kterého se mi dostalo, že sem mohl poznat některé osobnosti a místa přímo spojená s historickými boji se ve mně stupňovala zvědavost na letošní oslavy výročí vítězství nad fašismem. Kolosální čin byl ovocem hrdinství mnoha národů, spojených a propletených revolucí a socialismem, kterých cílem bylo skončit s brutálním vykořisťováním, kterým svět trpěl celé tisíce let. Rusové byli vždy hrdí na to, že první byla Říjnová revoluce, a že nejvíc obětovali pro úspěšné splnění jejich cílů.

Toto významné výročí vítězství nemohlo být lépe oslavené pod jiným státním znakem a zástavou státu, jako toho, který byl na čele hrdinských bojovníků, účastníků Velké vlastenecké vojny. Samozřejmě, že bylo něco co zůstalo nedotknuté a nesmazatelné: hymna, při hudbě, které šli mužové a ženy nebojácně vstříc smrti, aby zničili vetřelce, kteří chtěli nastolit celému světu tisíc roků nacismu a holocaustu. S těmito myšlenkami jsem celé hodiny pozoroval nejorganizovanější vojenskou přehlídku ,jakou sem si kdy mohl představit, šli v ní muži zformovaní na ruských vojenských vysokých školách.

Yankee a krvežíznivé armády NATO si určitě nepředstavovali, že zločiny spáchané v Afganistanu, Iráku a Libyi, útoky na Pákistán a Sýrii, vyhrožování Iránu a dalším státům Středního východu, vojenské základny v Latinské Americe, Africe a Asii, nemůžou uskutečňovat s absolutní beztrestností, bez to, aby je lidstvo nebralo jako neobyčejnou a šílenou hrozbu.

Jak rychle zapomínají impéria na lekce z historie!

Vojenská technika představená v Moskvě 9. května ukázala světu velkou obranyschopnost Ruské federace, schopnou dát adekvátní odpověď nejmodernějším konvenčním a jaderným zbraním imperialismu. Byl to akt slavného výročí sovětského vítězství nad fašismem, na který jsme čekali.

Fidel Castro

10. května 2012