27. srpna 2013

Úplatní lháři

Ke psaní mne vede fakt, že se velmi brzy odehrají závažné události. V našich časech nemine deset či patnáct let, aniž by byl náš živočišný druh reálně ohrožen vyhlazením. Ani Obama, ani nikdo jiný by nedokázal zaručit opak, to říkám jako realista, neboť jen pravda nám může poskytnout o trochu více blahobytu a špetku naděje. Pokud jde o znalosti, dosáhli jsme plnoletosti. Nemáme právo klamat jiné, ani sebe.

Naprostá většina veřejnosti vcelku dobře ví o novém riziku, jež nám klepe na dveře.

Nejde jen o prostý fakt, že rakety s plochou dráhou letu jsou již zaměřeny na vojenské cíle v Sýrii, nýbrž o to, že tato statečná arabská země ležící v srdci více než miliardy příslovečně bojovných muslimů vyhlásila, že se bude jakémukoli útoku na svou zemi bránit do posledního dechu.