4. dubna 2014

Povinnost zabránit válce v Koreji

Před několika dny jsem se zabýval velkými výzvami, jimž dnes lidstvo čelí. Inteligentní život vznikl na naší planetě přibližně před 200 tisíci lety, alespoň pokud nové výzkumy neprokážou něco jiného.

Nezaměňujme existenci inteligentního života s existencí života, jehož nejelementárnější formy vznikly v naší sluneční soustavě před miliony let.

Existuje prakticky nekonečné množství forem života. Ve špičkových pracech nejpřednějších vědců světa se již objevila myšlenka reprodukovat zvuky, které následovaly po Big Bangu, velkém třesku, k němuž došlo před více než 13 miliardami 700 miliony let.