22. srpna 2007

Morální bezprecedentní porážka Impéria

Na úvod tématu je třeba nejprve vzpomenout slova Roberta Gonzáleze, advokáta, syna z kubánské rodiny, která se uchýlila do Spojených států během diktatury a jenž se vrátil po vítězství revoluce. Také on, jako René, se narodil v oné zemi, v době kdy tam sídlila jeho rodina. Celý čas bojoval za svobodu svého bratra Reného, který trpí v krutém a nespravedlivém vězení společně s ostatními čtyřmi hrdiny, obránci svého lidu v boji proti terorizmu.

„To nejhorší, co se nám může stát je, že přestaneme bojovat, ať už pro pocit z porážky nebo z vítězství. Kauzu Pěti vyhrajeme, až když budou v Havaně... Tento proces mnohokrát vyhraješ de facto a prohraješ de iure, na základě rozhodnutí soudců“.

Moudrá a uvážlivá slova opravdového experta, bojujícího proti hanebnostem. On sám vyjádřil překvapení nad tím, co se stalo.

7. srpna 2007

Písemný důkaz

Ve světě se stává mnoho důležitých událostí. Některé z nich mají souvislost s Kubou. Do naší země někdy přicházejí zprávy mnohem zajímavější než moje prosté zamyšlení, které má za cíl probudit svědomí.

Rozhovor Gerarda Hernándeze Nordela, jednoho z pěti hrdinů, s BBC, vysílaný včera televizí, na mne hluboce zapůsobil. Jak hluboce lidský myšlenkový obsah a brilantní vyjadřování, to může vzniknout pouze v mysli někoho, kdo 9 let trpěl nespravedlivým psychickým mučením. Prosíme, ať nás kulatý stůl informuje o historickém procesu spojeném s osudem našich hrdinných vlastenců.

Mezitím v Brazílii tisk shání zprávy a informuje o činnosti dvou boxerů, kteří v rozporu s normami opustili kubánskou delegaci.

3. srpna 2007

Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti

Dal jsem přednost tomuto tématu před jinými pro jeho důležitost. Nebudu popírat, že výsady moci, ať reálné, relativní nebo fiktivní, vytvářejí tlak na občany, kteří byli od nepaměti v tomto duchu vychováváni. K tomu, co si dnes myslím o vztahu k moci jsem nedospěl za krátkou chvilku, nýbrž dlouhodobou úvahou, a soudím, že se jedná o správný závěr. Skromný přínos naší revoluce připisuji tomu, že jsme nikdy před výzvami neuhýbali, navzdory tvrdé realitě, kterou nám vnutila brutální blokáda impéria. 31. července ve svém zamyšlení jsem hovořil o tom, co pro mne znamenal jeden rok věnovaný shromažďování informací a hlubokému zamyšlení nad základními životními problémy, které v současnosti více než kdy jindy ohrožují náš rod. 

24. července, publikovala ruská agentura Ria Novosti tuto informaci:

„Generál Leonid Ivašov, expert v otázkách obrany, se vyjádřil, že hlavní nástroj severoamerické politiky je ekonomický, finanční, technologický a vojenský diktát.