28. března 2011

Fašistická válka NATO

Nebylo třeba být jasnovidcem, aby bylo možné vědět to, co jsem předpověděl se strohou přesností na stránkách webu CubaDebate mezi 21. únorem a 3. březnem: "Plán NATO je okupovat Libyi", "Morbidní tanec cynismu" a "Nevyhnutelná válka NATO".

Ani fašističtí vůdcové Německa a Itálie nebyli tak mimořádně nestydatí při vzniku občanské války v Španělsku, která byla rozpoutána v roce 1936, událost, kterou si snad mnozí připomněli v těchto dnech.

Uběhlo od té doby téměř 75 let; ale změny, ke kterým došlo, se zdají být jako 75 století nebo pokud si přejte 75 tisíciletí lidského života na naší planetě.

3. března 2011

Nevyhnutelná válka NATO (II.)

Když Kaddáfí, ve věku pouhých 28 let coby plukovník libyjské armády inspirovaný svým egyptským kolegou Abd Násirem, svrhl v roce 1969 krále Idrise I, uskutečnil významná revoluční opatření, jako byla agrární reforma a znárodnění ropy. Rostoucí příjem byl věnován ekonomickému a sociálnímu rozvoji, obzvlášť vzdělávacím a zdravotním službám poskytovaným poměrně nerozsáhlému libyjskému obyvatelstvu žijícímu v pouštní oblasti s málo obdělávatelnou půdou. 

Pod touto pouští existovalo rozsáhlé a hluboké moře "podzemní vody". Když jsem slyšel o pokusně obdělávaných oblastech, měl jsem dojem, že v budoucnu by tyto kolektory mohly být cennější než ropa. 

Náboženská víra, kázaná s horlivostí, která charakterizuje muslimské národy, z části pomohla k vyrovnání silné kmenové tendence, která ještě přežívá v této arabské zemi. 

2. března 2011

Nevyhnutelná válka NATO (I.)

Na rozdíl od toho co se odehrává v Egyptě a Tunisku, Libye je na prvním místě v Africe v hodnocení indexu lidského rozvoje a má nejvyšší věkovou hranici dožití na kontinentě. 

Vzdělání a zdravotnictví věnuje stát zvláštní pozornost. Kulturní úroveň lidu Libye je bez pochyby velmi vysoká. Její problémy jsou jiného druhu. 

Obyvatelstvu nechyběly potraviny a nezbytné sociální služby. Země potřebovala značné množství zahraniční pracovní síly pro rozvoj ambiciózních plánu výroby a sociálního rozvoje.