22. srpna 2007

Morální bezprecedentní porážka Impéria

Na úvod tématu je třeba nejprve vzpomenout slova Roberta Gonzáleze, advokáta, syna z kubánské rodiny, která se uchýlila do Spojených států během diktatury a jenž se vrátil po vítězství revoluce. Také on, jako René, se narodil v oné zemi, v době kdy tam sídlila jeho rodina. Celý čas bojoval za svobodu svého bratra Reného, který trpí v krutém a nespravedlivém vězení společně s ostatními čtyřmi hrdiny, obránci svého lidu v boji proti terorizmu.

„To nejhorší, co se nám může stát je, že přestaneme bojovat, ať už pro pocit z porážky nebo z vítězství. Kauzu Pěti vyhrajeme, až když budou v Havaně... Tento proces mnohokrát vyhraješ de facto a prohraješ de iure, na základě rozhodnutí soudců“.

Moudrá a uvážlivá slova opravdového experta, bojujícího proti hanebnostem. On sám vyjádřil překvapení nad tím, co se stalo.

U diskusního stolu nám byla vysvětlena důležitost účasti 73 osobností s velkou světovou prestiží, které v Atlantě diskutovaly o otázkách spojených s mezinárodním právem. Tam bylo jasně a nezvratně dokázáno, pro dosažení spravedlivého rozhodnutí, že neexistují provinění, jež se připisovala obviněným a tresty, které byly jednomyslně schváleny porotou, prý nestrannou, v nejhorší společnosti na planetě, byly nespravedlivé. Je třeba číst text pečlivě a analyzovat co vyjádřil každý z nich v diskusi nebo telefonicky a tvrzení, o nichž je ještě třeba hovořit.

V případech skutečné špionáže souzených nedávno ve Spojených státech, trest nepřesáhl 10 let. Našim pěti vlastencům nebylo prokázáno ani spiknutí za účelem špionáže. Za krutý a neslýchaný osud pěti a jejich rodin je zodpovědná proradná a neslýchaná politika Washingtonu, která používá terorismus proti kubánskému lidu a téměř půl století porušuje nejzákladnější normy Spojených národů a svrchovanost zemí.

Je mnoho důležitých a doložených věcí k doplnění, nicméně dnes chci být stručný, aby tato slova byla přepsána a publikována v národním tisku. To nejdůležitější je, aby náš lid měl pevné a neochvějné povědomí o těchto skutečnostech.

Fidel Castro

22. srpna 2007