3. srpna 2007

Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti

Dal jsem přednost tomuto tématu před jinými pro jeho důležitost. Nebudu popírat, že výsady moci, ať reálné, relativní nebo fiktivní, vytvářejí tlak na občany, kteří byli od nepaměti v tomto duchu vychováváni. K tomu, co si dnes myslím o vztahu k moci jsem nedospěl za krátkou chvilku, nýbrž dlouhodobou úvahou, a soudím, že se jedná o správný závěr. Skromný přínos naší revoluce připisuji tomu, že jsme nikdy před výzvami neuhýbali, navzdory tvrdé realitě, kterou nám vnutila brutální blokáda impéria. 31. července ve svém zamyšlení jsem hovořil o tom, co pro mne znamenal jeden rok věnovaný shromažďování informací a hlubokému zamyšlení nad základními životními problémy, které v současnosti více než kdy jindy ohrožují náš rod. 

24. července, publikovala ruská agentura Ria Novosti tuto informaci:

„Generál Leonid Ivašov, expert v otázkách obrany, se vyjádřil, že hlavní nástroj severoamerické politiky je ekonomický, finanční, technologický a vojenský diktát.


Jeho aplikací se snaží USA zajistit si světovou nadvládu. Jejich národní bezpečnostní strategie určuje výslovně nutnost zaručit trvalý přístup, to znamená, kontrolu nad nejvýznamnějšími oblastmi planety, strategickým spojením a přírodním bohatstvím. Je to strategie posvěcená formou zákona, což nás vede k závěru, že USA očekávají v budoucnosti ještě silnější konflikty s Ruskem, Čínou a Indií.

Washington se snaží vybudovat systém schopný neutralizovat nukleární potenciál svých strategických rivalů, Moskvy a Pekingu a získat tak monopol ve vojenské sféře. USA chtějí rozevřít svůj protiraketový deštník nejen v Evropě, nýbrž také v ostatních oblastech světa, aby věděly co se děje v Rusku a Číně. Zároveň se snaží zvýšit svůj útočný arzenál tempem, které dokonce překonává i období studené války.

Po kolapsu Sovětského svazu ztratilo NATO svůj obranný charakter, který mělo v roce 1949, v době svého založení a přeměnilo se v mocný a agresivní nástroj ve službách světové oligarchie, toužící po ovládnutí celé planety. Nový strategický koncept Aliance, schválený v dubnu 1999 díky úsilí USA, zahrnuje nové funkce, neomezuje se pouze na Severní Atlantik a rozšiřuje prostor svého vlivu na celý svět. Současný generální tajemník NATO, Jaap de Hoop Scheffer navštěvuje často Austrálii, Nový Zéland nebo Japonsko. Aliance přehlíží mezinárodní právo a Radu bezpečnosti OSN. Mezitím USA podporují expanzi NATO a odmítají ratifikovat Úmluvu o konvenčních vojenských silách v Evropě (FACE), přisvojují si právo jednat nad hranicí jakýchkoliv limitů a vytvářet vojska dle libosti.

USA udělají cokoliv, aby Rusko nebylo nezávislým hráčem. V diskusích o protiraketové obraně, Iránu a Kosovu nebylo dosaženo kompromisu.

Je důležité, aby Rusko konsolidovalo své pozice a obnovilo svůj geopolitický potenciál. Na začátku 70. let, když Moskva dosáhla nukleární parity s Washingtonem, si USA uvědomily, že nemohou zvítězit nad Ruskem vojensky a souhlasily s jednáním jako rovný s rovným. Výsledkem byl v roce 1972 podpis Úmluvy o protiraketové obraně (DAM) a pozdější Dohody o omezení strategických útočných zbraní (SALT). Jediné, co USA respektují, je síla. Pokud se cítí v silnější pozici, nikdy nedělají nikomu ústupky.

Pro neutralizaci plánu na světovou nadvládu je nezbytné vytvořit protipól, pro což už existuje jeden základ: Šanghajská organizace spolupráce (OCSH).

Ve skutečnosti se zdá poněkud nesprávné hovořit o severoamerické síle. USA mají vojenskou moc, silnou ekonomiku a množství velmi silné měny, kterou mohou tisknout v neomezeném množství, nicméně zcela opačné je geopolitické postavení země. USA vzbuzují u zbytku světa jen málo politické důvěry.

V roce 1999 Čína a Rusko žádaly Valné shromáždění OSN o podporu Úmluvy DAM z roku 1972. Ve prospěch návrhu hlasovaly všechny země s výjimkou USA, Izraele, Albánie a Mikronésie. Výsledek svědčí o absolutní mezinárodní izolaci USA.

Bez účasti Ruska nebude možné vyřešit situaci vzniklou na Středním Východě, Balkánu, Korejském poloostrově a v jiných oblastech země. Totéž platí o Číně, která je schopna čelit tlaku Spojených států. Čína se těší ve světě velké prestiži, má mocnou ekonomiku a silnou měnu.

OCSH by měla získat nové členy a spojit potenciál těch zemí, které si přejí a jsou schopny aplikovat nezávislou politiku. Za prvé je nutné oficiálně odmítnout světovou nadvládu USA. Za druhé, Čína a Rusko by měly obvinit USA před Radou bezpečnosti OSN za rozšiřování severoamerického systému DAM jako činnost, která porušuje architekturu všeobecné bezpečnosti a ohrožuje mezinárodní společenství. Čína, Indie a Rusko by mohly tvořit jednotnou frontu proti diktátu Spojených států. Rovněž by si mohly dát za úkol stabilizaci všeobecného finančního systému. V rámci OCSH by mohla být formulována nová filozofie, založená na soužití civilizací a na racionálním využívání přírodního bohatství. Jsem přesvědčen, že většina států podpoří tato opatření. Takto se bude formovat nový politický pól, pól míru. Úkolem OCSH je vytvořit nový model rozvoje pro lidskou civilizaci.

Severoamerickému impériu se může postavit pouze aliance civilizací: ruské, jež zahrnuje Společenství nezávislých států, čínské, indické, islámské a latinskoamerické. Je to ohromný prostor, v němž bychom mohli vytvořit spravedlivější trhy, náš vlastní stabilní finanční systém, naši kolektivní bezpečnost a naši filozofii, založenou na preferenci intelektuálního rozvoje člověka na rozdíl od moderní západní civilizace, která sází na materiální statky a úspěch měří podle počtu rezidencí, jachet a restaurantů. Náš úkol je přeorientovat svět ke spravedlnosti a intelektuálnímu a duchovnímu rozvoji.“

Toto jsou základní ideje úvahy Ivašova, zveřejněné Ria Novosti.

Generál Leonid Ivašov je viceprezident Akademie pro geopolitické problémy, byl tajemníkem Rady ministrů obrany Společenství nezávislých států a vedoucím Odboru vojenské spolupráce Ministerstva obrany Ruské federace. 11. září 2001, v den tragických událostí v New Yorku, jež sloužily za záminku pro definování základů genocidní politiky Spojených států, byl generál Ivašov šéfem generálního štábu ruských ozbrojených sil. Člověk skutečně dobře informovaný. Stojí zato, aby náš lid poznal jeho stanoviska.

Je zřejmé, proč kubánská revoluce věnovala takovou péči vzdělávání lidu. Ze své vlastní zkušenosti jsem brzy dospěl k názoru, že jedině uvědomění by mohlo zvítězit nad instinkty, které nás řídí. Technologické pokroky mluví o možnosti manipulace s fungováním buněk lidského mozku. K čemu bude toto všechno sloužit ve světě kde vládne obchodní hodnota statků a služeb? Jaká autorita to rozhodne? Tímto způsobem, prostřednictvím drzé loupeže mozků, by mohli zničit to nejcennější na lidské bytosti, možnost vzdělávání na základě vědomí.

Z laboratoří může vyjít lék, který zachrání životy, věc společensky moc cenná, pokud by tento produkt mohl být k dispozici všem. Nicméně, v laboratořích vznikají také nejrůznější druhy zbraní, které mohou ukončit lidský život.

Komerční publicita a konzumní způsob života jsou neslučitelné s přežitím lidského rodu. Zvažte to, a bude jasné, že nemohou mít jiný výsledek vzhledem k tomu, kam směřují přírodní zdroje, prostor, klima, čas a současný systém.

Fidel Castro

3. srpna 2007