3. března 2009

Zdravé změny v Radě ministrů

Některé agentury se chytají za hlavu nad změnami ve vládě.

Řada z nich hovoří, či reprodukuje „lidové“ fámy o nahrazení dvou „Fidelových mužů“ dvěma „Raúlovými muži“.

Většinu z těch, kteří byli nahrazeni, jsem nikdy nenavrhl já. Téměř bez výjimky byli do svých funkcí navrženi svými kolegy z vedení strany nebo státu. Tomuto řemeslu jsem se nikdy nevěnoval.


Nikdy jsem nepodceňoval ani lidskou inteligenci, ani marnivost lidí.

Noví, právě jmenovaní ministři byli se mnou konzultováni, přestože k takovému postupu nenutí ty, kteří je navrhovali, žádná norma, neboť jsem se již před časem vzdal veškerých výsad moci. Jednali prostě jako skuteční revolucionáři, kteří si v sobě nesou věrnost principům.

Na určitých lidech nebyla spáchána žádná nespravedlnost.

Žádný z obou, které zprávy zmiňovaly jako nejvíce postižené, nevyslovil ani slovo nesouhlasu. Rozhodně nikoli z nedostatku osobní statečnosti. Důvod byl jiný. Sladkost moci, díky níž nepoznali žádnou oběť, v nich probudila ambice, které je přivedly k nedůstojné roli. Vnější nepřítel se v souvislosti s nimi opájel iluzemi.

Nesouhlasím, aby se nyní tato fámografie směšovala s klasickým šampionátem v beisballu, který začne zanedlouho. Zcela jasně jsem řekl, že naši beisballisté jsou mladí lidé z první linie, plně připravení vyrovnat se s jakoukoli výzvou.

Jak jsem říkal už vícekrát, vrátíme se buď se štítem nebo na štítě.

Zvítězíme, protože umíme a můžeme kombinovat, něco, co dokáží jen svobodní, nikým nevlastnění lidé, ale nikoli profesionální hráči.

Leonel Fernández mi včera odpoledne vyprávěl, že vynikající dominikánští profesionální beisballisté si nepřejí této soutěže zúčastnit. Nebudou přítomni k zármutku lidu, který je viděl vyrůstat.

Chávez zatím ještě neví, proč budou jeho skvělí nadhazovači a pálkaři našimi atlety poraženi.

Kubánské družstvo, které letos změří síly s nejlepšími profesionály Spojených států a Japonska ve velkých ligách, je daleko silnější a lépe natrénované než před třemi lety.

Mnozí z hráčů jsou již přes své mládí. veterány. S výjimkou zdravotních důvodů nezůstal žádný z těch, kdo družstvo vytvořili, doma.

Přijímám veškerou zodpovědnost za úspěch či neúspěch. Vítězství bude patřit všem, porážka nezůstane nikdy sirotkem.

Vlast nebo smrt! Zvítězíme!

Fidel Castro

3. března 2009