8. února 2009

Rahm Emanuel

To je ale zvláštní příjmení. Snadno se vyslovuje, vypadá španělské, ale není. Jméno, jako má tento muž, jsem nikdy v životě mezi desítkami tisíc žáků či spoluobčanů nepoznal ani nečetl.

Odkud pochází, uvažoval jsem? Zas a znova mi přicházel na mysl brilantní německý myslitel Imanuel Kant, jenž patřil spolu s Aristotelem a Platonem k trojici filosofů, kteří nejvíce ovlivnili myšlení člověka. Jak jsem se později dozvěděl, nebyl jsem příliš daleko od filosofie nejbližšího muže současného prezidenta Spojených států Baracka Obamy.

K úvahám o tomto zvláštním příjmení mne nedávno přivedla další příležitost – kniha kubánského velvyslance v Bolívarovské Venezuele, Germána Sáncheze, „Transparentnost Enmanuela“, tentokrát bez začátečního „I“ ve jménu německého filosofa.


Enmanuel je jméno dítěte zplozeného a zrozeného v husté partyzánské džungli, kde 23. února 2002 upadla do zajetí jeho vážená matka Clara Rojasová Gonzálezová, kandidátka na viceprezidentku Kolumbie, společně s Ingrid Betancourtovou, jež aspirovala na prezidentský úřad této bratrské země ve volbách, které proběhly později onoho roku.

S velkým zájmem jsem si přečetl knihu našeho velvyslance v Bolívarovské republice Venezuele Germána Sáncheze, jemuž se dostalo výsady být v roce 2008 účasten propuštění Clary Rojasové a bývalé poslankyně Národního shromáždění Consuely Gonzálezové revoluční armádou Kolumbie, FARC, která je držela v zajetí.

Clara padla do rukou guerrilly díky své solidaritě s Ingrid a strávila s ní v tvrdém zajetí šest let.

Germánova kniha se jmenuje „Transparentnost Enmanuela“, téměř shodně se jménem německého filosofa. Neudivilo mne to. Matka byla brilantní a velmi vzdělaná advokátka, snad proto dala chlapci toto jméno. Na mysli mi jednoduše vytanula vzpomínka na roky mého věznění v izolaci, kam mne přivedl téměř úspěšný pokus o dobytí druhé vojenské pevnosti Kuby 26.července 1953 a ukořistění tisíců kusů zbraní vybranou skupinou 120 bojovníků připravených bojovat proti Batistově tyranii dosazené na Kubu Spojenými státy.

Nebyl to přirozeně jediný smysl ani jediná inspirující myšlenka, avšak faktem je, že v době vítězství revoluce v naší vlasti 1. ledna 1959 jsem si dosud pamatoval některé citáty onoho německého filosofa:

„Moudrý může změnit názor. Hlupák nikdy.“

„Nejednej s ostatními jako s prostředkem k dosažení svých cílů“.

„Jen vzděláním se člověk může stát člověkem“.

Tato velká myšlenka byla jedním z principů proklamovaných od prvních dnů vítězství revoluce 1. ledna 1959. Obama a jeho poradce se ještě nenarodili a dokonce nebyli ani počati. Rahm Emanuel, syn přistěhovalce ruského původu, se narodil v Chicagu 29. listopadu 1959. Matka Martha Smulevitz, obránkyně občanských práv byla za svou činnost třikrát poslána do vězení.

V roce 1991, během první války v zálivu rozpoutané Bushem sr., kde byly použity střely s obsahem uranu, jež vedly u samotných amerických vojáků zapojených do ofenzívy proti ustupující irácké republikánské gardě a u bezpočtu civilistů k vážným onemocněním, se Rahm Emanuel přihlásil jako civilní dobrovolník do izraelské armády.

Od této války potřebují národy Blízkého a Středního východu fantastické množství zbraní, které na trh dodává vojensko-průmyslový komplex USA:

Kdyby rasisté z extrémní pravice chtěli uspokojit svou žízeň po etnické nadřazenosti a zavraždit Obamu, jako to udělali s Martinem Lutherem Kingem, velkým bojovníkem za lidská práva, bylo by to sice teoreticky možné, avšak v současnosti se to nezdá pravděpodobné, vzhledem k ochrance, která prezidenta od jeho zvolení doprovází každou minutu ve dne i v noci.

Obama, Emanuel a všichni brilantní politici a ekonomové, které dali dohromady, by nedokázali vyřešit narůstající problémy americké kapitalistické společnosti.

I kdyby Kant, Platon a Aristoteles ožili současně se zesnulým brilantním ekonomem Johnem Kennethem Galbraightem, nedokázali by vyřešit stále častější a hlubší antagonistické rozpory systému. Byli by šťastní v dávno a dávno zašlých časech Abrahama Lincolna, jehož nový prezident právem tak obdivuje.

Všechny ostatní národy budou muset zaplatit za kolosální mrhání a zajistit na stále znečištěnější planetě v první řadě americká pracovní místa a zisky velkých nadnárodních společností oné země.

Fidel Castro

8. února 2009