21. ledna 2009

Setkání s Kristýnou

Rozhovor trval 40 minut, výměna myšlenek byla intenzívní a zajímavá, jak jsem čekal. Ona je člověk s hlubokým přesvědčením. Nevznikla žádná debata.

Při svém vystoupení v Aule Magně Havanské univerzity odpovídala na otázky studentů rychle a prokázala talent a pohotovou v reakci.

Setkání v Latinskoamerické lékařské škole (ELAM) bylo emotivní; písně studentů pocházejících z guaraníských rolnických rodin, s typickou hudbou a nástroji tohoto etnika, dodaly aktu zvláštní tón. Darovali jí lékařský plášť a ona si ho oblékla přes oranžový kalhotový kostýmek.


Z ELAM se vydala pohovořit se mnou.

Když se mluvilo o Spojených státech, zdůraznil jsem jí, jaký historický význam má pro Kubu fakt, že včera v poledne odešel 10. prezident za dobu 50 let, během nichž navzdory obrovské moci oné země nedokázali kubánskou revoluci zničit.

Řekl jsem, že osobně nemám nejmenší pochyby o Obamově upřímnosti, s níž jedenáctý prezident od 1. ledna 1959 vyslovuje své myšlenky. Přes jeho ušlechtilé záměry však ještě zbývá nezodpovězeno mnoho neznámých. Jen pro příklad jsem se zeptal: jak by mohl rozhazovačný a výsostně konzumní systém chránit životní prostředí?

Dotkli jsme se mnoha otázek domácí i zahraniční politiky Kuby a Argentiny.

Rozhodujícím faktorem pro rozvoj země je schopnost Argentiny produkovat potraviny a technicky vyspělé průmyslové výrobky. Zmínila se o možnostech obchodovat v oboru informatického inženýrství na světovém trhu, v zemích, jako je pro Argentinu velmi zajímavá Indie, která je zase velice zdatná ve výrobě programů.

Kristýna se ráda naplno věnuje práci a dává jí veškerý čas. Přesto si při cestě do jiné země umí uhájit své právo na několik hodin ke cvičení a adaptaci, což všichni respektují.

Fidel Castro

21. ledna 2009