15. listopadu 2007

Ideologické Waterloo

Mám připraveno mnoho zamýšlení, která jsem slíbil. Jedno z nich, vycházející z autorových vlastních slov, se týká zásadních tezí knihy bývalého prezidenta Federálních rezerv Greenspana. V jeho textu lze zřetelně vysledovat imperiální záměr dál skupovat svět a jeho přírodní a lidské zdroje a platit za to navoněnými bankovkami.

Další myšlenka byla , přimět určité lidí, aby přiznali pravdu o válečných plánech NATO. Přitom jsem vyzval pana Aznara a naléhal na americké představitele, aby otevřeně přiznali svůj podíl zodpovědnosti na válkách impéria.. Předložil jsem důkazy doložené dokumenty, z nichž některé dosud nebyly publikovány.

Přišel Iberoamerický summit na němž vzplanula Trója. Zapaterovo dodatečné, bezpáteřné a nevhodné vystupování, jeho obhajoba Aznara , příkrý vzkaz španělského krále a velmi hrdá odpověď venezuelského prezidenta, který z technických důvodů ani přesně neslyšel , co král řekl nabídly nezvratné důkazy o chování a genocidiích metodách impéria, jeho kompliců a omámených obětí ze třetího světa.

V onom napjatém ovzduší zazářila Chávezová inteligence a dialektické schopnosti. O Aznarově kuplířské duší svědčí jediná jeho stručná věta. Když se Chávez ptal po osudu , který v neoliberálním světě čeká chudé národy, jako Haiti, odpověděl doslova „ K čertu s nimi “.

Dobře znám bolívarovského představitele. Nikdy nezapomíná výroky, které přímo vyslechl od svých partnerů.

Napsal jsem třetí zamýšlení o Iberoamerickém summitu, které prozatím nezveřejním. V předvečer cesty prezidenta Cháveze, který se zítra vydá na Summit OPEC do saúdskoarabského Radu, jsem napsal to dnešní.

Fidel Castro

15. listopadu 2007