10. listopadu 2007

Hodnota myšlenek

Che byl mužem myšlenek.S hlubokou bolestí by poslouchal projevy, jež byly na Iberoamerickém summitu v Santigu de Chile pronášeny z tradičních levicových pozic.Zastánci pravice zaujali stejně tradiční postoje, činíce inteligentní ústupky údajné levici.Cítil by hrdost nad slovy řady odvážných a revolučních předáků, bez ohledu nato, jak jsou politicky zkušení či nezkušení. Zkušenost je matka moudrosti a idejí.Z bitev svedených hrstkou kubánských bojovníků na zlomku území Sierry Maestry proti jednotkám s několikanásobnou početní převahou a výzbrojí, vyvodil Che myšlenky, jež později shrnul ve své knize Válka guerrill.

Chávezova kritika Evropy, té Evropy, která hodlala na tomto Iberoamerickém summitu dávat lekce z řízení, byla zdrcující.

Ve slovech Daniela a Eva zněly hlasy Sandina a tisíciletých kultur této polokoule.


Z projevu, jenž na Summitu přednesl prezident Salvadoru, se člověku dělá nevolno.

Kapitalismus je systém řízený slepými, destruktivními a tyranskými zákony, které byly lidskému druhu vnuceny.

Rozhodnutí věnovat příští summit latinskoamerické mládeži je nestravitelnou směsicí cynismu a lží, která má do myslí národů zasít podmíněné reflexy.

Fidel Castro

10. listopadu 2007