7. června 2007

Lži a klam podle Bushe

Nerad vypadám jako lstivý člověk toužící po štvanici na protivníka. Sám sobě jsem slíbil, že posečkám a uvidím, jak se budou vyvíjet rozpory mezi Busem a jeho evropskými spojenci kolem životně důležitého tématu klimatických změn. Nicméně, Georgie W. Bush překročil všechny meze výrokem, o němž informovala minulý pátek APOD. Prezident Spojených států uvedl, že pojede do Vatikánu „s otevřenou myslí a s velkou ochotou naslouchat papeži“ a ujistil, že „sdílí stejné hodnoty – úctu k životu, lidské důstojnosti a svobodě “.

„Historie prokázala, že demokracie nevyhlašují války, a proto je nejlepší cestou k posílení míru šířením svobody“, dodal „Bude to první návštěva amerického státníka u Benedikta XVI. Jeho předcházející cesta do Itálie v dubnu 2005 byla na pohřeb papeže Jana Pavla II.“, uvádí agentura.

V jednom svém zamyšlení jsem řekl, že bych nebyl ano první ani poslední, koho Bush přikázal – nebo svým agentům dovolil , aby ho připravili o život. Nyní, když jsem se seznámil s jeho neslýchaným prohlášením, myslím, že pokud by Bush někdy četl nějakou knihu o historii, musel by si být vědom, že právě v Římě se zrodilo impérium, které zásobovalo politický slovník po dobu téměř dvou tisíciletí, a že se tam časem, po Konstantinově Milánském ediktu uznávajícím křesťanské náboženství, počátkem 4. století našeho letopočtu zradil také Vatikánský stát.


Historikové vyprávějí, že císař Nero, který přikázal zapálit metropoli impéria, zvolal uprostřed této tragédie a uspokojením „Jaký umělec ve mně umírá!.“

Kdyby historikové měli pravdu! Kdyby Bush byl básník ! Kdyby planeta měla jen tolik obyvatel, kolik v tehdejší době! Kdyby neexistovaly jaderné, chemické, biologické a jiné zbraně masového ničení, kdo by si dělal hlavu s požárem tohoto, co by dnes byla jen velká vesnice, byť by se jednalo smutnou událost, včetně básníkovy smrti ?

Je zřejmé, že Řím dosud není zařazen mezi oněch 60 nejtemnějších koutů světa, na které musí být ozbrojené sily Spojených států připraveny vést preventivní a překvapivý úder, jak prohlásil Bush ve West Pointu 1. června 2002.

Bush chce nyní papeže Benedikta XVI. obalamutit. Válka v Iráku neexistuje, nestojí ani cent, ani kapku krve, v hanebném směnném obchodu s lidskými životy za ropu a plyn, který byl onomu národu třetího světa vnucen zbraněmi, nezemřely statisíce nevinných lidí. Neexistují ani rizika další války proti Iránu včetně možných taktických jaderných úderů, kopírující stejný nehorázný scénář. Všechny nás nutí, abychom věřili, že Rusko se necítí ohroženo možností, která by vedla k dalšímu a stále nebezpečnějšímu horečnému zbrojení.

Sledujeme –li směr jeho hrubých lží, mohli bychom se zeptat : Proč Bush propustil na svobodu známého teroristu Posadu Carrilase , který se ke svým činům hlásí, a to v den 45. výročí porážky imperialismu na Hurónu? A ještě hůř, mrzí ho snad alespoň nepatrně nespravedlivé věznění pětice kubánských hrdinů, kteří podávali své vlasti informace o teroristických plánech , z nichž někteří byli odsouzeni až k dvojnásobnému doživotnímu trestu? Je vyloučené myslet si, že by Bush nevěděl, kdo financoval nesčetné plány na zavraždění Astra!

Bushe bylo možné vidět, jak dělá podivné nepříčetné grimasy, když hovoří na oficiálních shromážděních k senátorům a reprezentantům Spojených států a vychloubá se přitom, jak byli jeho nepřátelé na jeho osobní příkaz odstranění. Zřídil oficiální mučírny v Abu Ghraibu a na námořní základně v Guantanamu, jeho agenti pracující nelegálními metodami unášeli lidí z mnoha zemí, kam pronikla letadla CIA tajnými lety s povolením příslušných úřadů, nebo bez něj. Informace měly být získány pomocí nastudovaných metod fyzického mučení.

Jak ho mohlo napadnout, že papež Benedikt XVI. s ním sdílí stejné hodnoty – úctu k životu, lidské důstojnosti a svobodě?

Co říká slovník?

Obalamutit: oklamat, uvést v omyl s využitím bezelstnosti klamaného.

Slíbil jsem krátké zamyšlení a své slovo plním.

Fidel Castro

7. června 2007