23. května 2007

Pro hluché, kteří nechtějí slyšet

Shrnutí zprávy FAO, vydané 16. května 2007 v Římě 

Světová produkce obilovin je v roce 2007 na dobré cestě k dosažení rekordní úrovně. Přesto budou dodávky sotva stačit na pokrytí rostoucí poptávky, kterou žene rozvoj průmyslu biopaliv. Mezinárodní ceny většiny obilovin v letech 2006-2007 výrazně vzrostly a podle zprávy „Perspektivy sklizně a situace v potravinách“ současné prognózy předpokládají, že v období 2007-2008 zůstanou vysoké. Odhaduje se, že cena za import obilovin v zemích s nízkými příjmy a potravinovým deficitem vzroste v současném období cca o 25%. 

Předpokládá se, že rychlý růst poptávky po etanolu vyráběném z kukuřice zvedne v období 2007-2008 průmyslové využití zrnin o 9 %.


Prognóza světové sklizně obilí v porovnání s dubnovou zprávou mírně poklesla. Na severu Afriky se v roce 2007 s jistotou očekává pokles produkce obilovin v důsledku sucha, které postihlo Maroko a které může snížit produkci pšenice v této severoafrické zemi na polovinu.

V jižní Africe se očekává druhý rok po sobě nižší sklizeň. V Zimbabwe se v důsledku sucha předpokládá výrazný růst ceny kukuřice, základní potraviny pro miliony lidí. Malawi bude mít díky dobré sklizni přebytky na export.

Velký počet bolívijských rolníků, kteří se ocitli ve složité situaci, žádá naléhavou pomoc vzhledem k tomu, že plodiny a dobytek utrpěly následkem sucha a záplav v roce 2007, které poškodily zemědělskou kampaň. Nové vzplanutí násilí v jižním Somálsku vedlo ke stěhování statisíců lidí a může zmenšit plochu obdělávané půdy.

Původní a předběžný odhad světové produkce rýže na rok 2007 zpracovaný organizací FAO naznačuje, že se očekává mírně vyšší sklizeň - cca 422 milionů tun - na úrovni rekordu z roku 2005. S výjimkou hlavních producentů – Číny a Indie – celkový objem sklizně obilovin v ostatních zemích poklesne.

FAO připouští, že výroba paliva z potravin jako suroviny bude mít (negativní) dopady. Alespoň něco.

Velmi pozoruhodná je však také zpráva, že Kongres Spojených států rozhodl, že ve svých kancelářích vymění 23 000 klasických žárovek za úsporné. Uvádí se, že americké rodiny z vlastní iniciativy přistoupily k výměně 37 milionů klasických žárovek za úsporné. Během několik málo měsíců uspoří těchto 37 milionů vyměněných žárovek náklady rovnající se výdajům na benzín pro 260 tisíc automobilů. Spočítejte si úsporu paliva, až budou vyměněny miliardy klasických žárovek.

Nyní, a prosím za prominutí, odbočím, abych se zmínil o tématu dotýkajícím se mé osoby.

Kabelogramy hovoří o operaci. Mé spoluobčany netěšilo, když jsem nejednou vysvětloval, že mé zotavování neprobíhá bez rizik. Všeobecně se mluvilo o datu, kdy se objevím na veřejnosti, oblečen jako vždy ve své olivově zelené uniformě. Tak tedy, nešlo o jednu, nýbrž o několik operací. Zpočátku nikoli úspěšných a to se odrazilo v dlouhé rekonvalescenci.

Mnoho měsíců jsem byl závislý na žílách a katetrech, jimiž jsem dostával značnou část výživy, ale nepřál jsem si, aby byl náš lid nepříjemně zklamán. Dnes dostávám vše, co má rekonvalescence vyžaduje, perorálně. Není větších nebezpečí, než ta, jež vyplývají z věku a zdraví, s nímž jsem v nebezpečných dobách, které mi bylo souzeno prožít, hazardoval. V současnosti se věnuji tomu, co mám, zejména úvahám a psaní o otázkách, které mají podle mého mínění určitý význam a výjimečnost. Mám spoustu nezpracovaného materiálu. Na filmy a fotografie vyžadující neustálé zastřihování vlasů, vousů, kníru, každodenní parádění teď nemám čas. Podobné prezentace navíc násobí počet žádostí o setkání. Všem zkrátka říkám, že se můj stav lepší a držím si stabilní váhu kolem 80 kg.

Snažím se, aby mé úvahy byly kratší, abych neubíral prostor psanému tisku a televizním zprávám. Veškerý zbývající čas věnuji četbě, přijímání informací, telefonickým rozhovorům s mnoha soudruhy a provádění příslušných rehabilitačních cvičení. Nemohu vyslovit a kritizovat vše, o čem vím, protože by pak nebylo možné udržovat lidské a mezinárodní vztahy, bez nichž se naše země neobejde. Budu však věrný zásadě nikdy nepsat lži.

Fidel Castro

23. května 2007