7. května 2012

Tragédie ohrožující náš lidský druh

Nemohu se vyjadřovat jako ekonom ani jako vědec. Hovořím prostě jako politik, který si přeje proniknout nějakým způsobem do argumentů ekonomů a vědců. Snažím se také intuitivně pochopit motivaci každého z nich, kdo se k těmto otázkám vyslovují. Před pouhými 22 lety jsme v Havaně jednali z mnohými politickými, odbornými, rolnickými, studentskými představiteli, kteří byli do země pozváni, aby zde tyto sektory zastupovali. Podle všeobecného mínění byly v této chvíli nejdůležitějším problémem obrovská zahraniční zadluženost zemí Latinské Ameriky, nakumulovaná do roku 1985. Tento dluh dosáhl 350 miliard dolarů. Tehdejší dolary měly mnohem větší kupní sílu než ty dnešní.

Kopie výsledků těchto jednání jsme rozeslali všem vládám vládám ve světě, přirozeně několika výjimkami, kde by vyzněly urážlivě. V té době zaplavily trh petrodolary a velké nadnárodní bankovní společnosti prakticky po zemích žádaly, aby přijaly vysoké půjčky. Je zbytečné říkat, že činitelé zodpovědní za ekonomiku tyto závazky přijali, aniž je z někým konzultovali. Byla to shoda okolností doba nerepresivnějších a nejkrvavějších vlád, jaké kdy kontinent zažil, dosazených imperialismem. Nemalé částky byly vynaložený na zbraně, luxus, a spotřební zboží. Zadluženost poté rostla až do 800 miliard dolarů, zatímco se rodila dnešní katastrofální nebezpečí pro populaci, která se za necelé dvě a půl desítky let zdvojnásobila, a s ní i počet lidí odsouzených žít v extrémní bídě. Největší rozdíly mezi nejlépe postavenými vrstvami a těmi s nejnižšími příjmy jsou dnes v Latinské Americe.

Dávno před tím, o čem se debatuje dnes, se boje třetího světa soustřeďovaly na problémy stejně palčivé, jako je nerovná výměna. Rok za rokem se ukazovalo, jak se ceny exportních artiklů průmyslově rozvinutých zemí vyrobených zpravidla z naších surovin jednostranně zvyšují, zatímco náš základní export zůstává beze změny. Káva a kakao – abych uvedl dva příklady- stály cca 2 tisíce dolarů za tunu. Šálek kávy, čokoládová zmrzlina se ve městech jako New York daly koupit za cenu několika centů. Dnes stojí několik dolarů. Snad třiceti, čtyřiceti násobek tehdejší ceny. Na nákup Traktoru, Kamionu, lékařského přístroje je dnes zapotřebí několikanásobný objem produktů, které byly na jejich dovoz třeba tehdy. Podobný osud stihl jutu, sisal a další vlákna produkovaná ve třetím světě, která byla nahrazována vlákny umělými. Vyčiněné kůže, kaučuk a přírodní vlákna jež se používala v různých tkaninách, byly postupně nahrazeny syntetickými materiály vyráběnými technicky vyspělým petrochemickým průmyslem. Ceny cukru byly v důsledku vysokých dotací průmyslově rozvinutých zemí stlačeny až k zemi.


Bývalé kolonie a neokolonie, jímž byla po druhé světové válce slibována skvěla budoucnost, se dosud neprobudily z iluzí z Breton Woods. Systém byl od A do Z koncipován pro účely vykořisťování a rabování.

V začátcích procesu uvědomování ještě nepůsobily další krajně nepříznivé faktory , jako je nepředstavitelné plýtvání energií, do něhož upadly průmyslově rozvinuté země. Ty platily za ropu necelé dva dolary za barel. Zdroje paliv, s výjimkou Spojených států, které jich měly hojnost, byly především v zemích třetího světa, zejména na Středním východě, dále v Mexiku, Venezuele a později i v Africe. Avšak ne všechny země označované milosrdnou lží za „ rozvojové “ byly petrolejářské. 82 jich patří mezi nejchudší a ropu musí zpravidla dovážet. Pokud se tedy potraviny budou přepracovávat na biopalivo, či agropalivo, jak to raději nazývají rolnická a domorodá hnutí v našem regionu, čeká je strašlivá situace.

Před 30 lety neměla většina obyvatel planety ani tušení o globálním oteplování visícím jako hrozivý Damoklův meč nad životem lidského rodu. Ještě dnes vládne v těchto otázkách velká nevědomost a zmatek. Pokud nasloucháme mluvčím nadnárodních společností a jejich propagačnímu aparátu, žijeme v nejlepším z možných světů : ekonomika řízená trhem, více nadnárodního kapitálu, více vyspělé technologie a také trvalý růst produktivity, HDP, životní úrovně a všemožné sny o světě pro lidský druh. Stát by neměl do ničeho zasahovat, neměl by ani existovat, pouze jako nástroj finančního velkokapitálu, Dovětek - komentář : / ovšem vyzbrojeného po zuby, aby uchránil tyto své hodnoty /. 

Realita je však tristní. Jedna z nejprůmyslovějších zemí světa, Německo přichází o sny v důsledku faktu, že 10 % obyvatel je nezaměstnaných. Nejtěžší a nejméně atraktivní práce vykonávají přistěhovalci, kteří v zoufalství ze své rostoucí chudoby pronikají do průmyslově vyspělé Evropy všemi možnými skulinami. Nikdo, zdá se, nepočítá obyvatele planety, jejíž populace narůstá právě v nerozvinutých zemích.

Přes 700 zástupců společenských organizací se v těchto dnech sešlo v Havaně, aby jednali o různých otázkách, jichž se dotýká i toto zamyšlení. Mnozí z nich vyložili svůj pohled a zanechali v nás nesmazatelné dojmy. Je zde hojnost materiálu k zamyšlení vedle nových událostí, jenž se odehrávají každý den.

Právě nyní, v důsledku propuštění zrůdy teroru, dva mladíci, kteří plnili svou povinnost v aktivní vojenské službě, v touze dosáhnout požitky ve Spojených státech přepadli autobus, prorazili s nim vstupní vrata letištního terminálu pro vnitrostátní lety, dostali se až do civilního letadla, pronikli do něj s rukojmími a požadovali, aby letělo na americké území. V předchozích dnech zavraždili vojáka stráže, aby mohli ukrást dvě automatické pušky, a přímo v letadle připravili v letadle čtyřmi výstřely o život statečného důstojníka, který se neozbrojen a zajat v autobuse jako jeden z rukojmí pokusil únosu letadla zabránit. Beztrestnost a materiální výhody, jimž jsou již téměř půl století odměňovány všechny násilné akce proti Kubě, takoví činy podporují. Celé měsíce se nic podobného nestalo. Stačilo neslýchané osvobození známého teroristy a naše domovy znovu navštívila smrt. Pachatelé dosud nebyli souzeni, neboť během akce byli oba zraněni, jeden postřelil druhého, když se potýkali s hrdinným důstojníkem ozbrojených sil. Mnoho lidí v zahraničí nyní čeká, jak budou reagovat soudy a Státní rada s lidem hluboce rozhořčenými těmito událostmi. Při řešení takovýchto problémů je zapotřebí velké dávky nezaujatosti a chladnokrevnosti.

Apokalyptický šéf impéria prohlásil před více než pěti roky, že síly Spojených států musí být připraveny k preventivnímu a překvapivému útoku na 60 nebo více zemí světa. O nic méně, než na třetinu mezinárodního světového společenství. Zdá se, že mu postačí smrt, mučení a vyšetřování milionu lidí, které má umožnit ovládnutí přírodních zdrojů a plodů potu jiných národů.

Nezapomenutelné mezinárodní setkání, které právě proběhlo v Havaně mezitím prohloubilo mé osobní přesvědčení : každá scestná myšlenka musí být podrobena zdrcující kritice bez jakýchkoliv ohledů.

Fidel Castro

7. května 2007