11. června 2009

Žárlivost na Goebbelse

Včera jsem sledoval televizní program Kulatý stůl, když mezi jinými tématy analyzovali operaci Petr Pan, jeden z nejodpornějších aktů morální agrese proti naší zemi. Patria potestas je krajně citlivá otázka. Byl to odporný, nízký trik.

Jeden z románů Michaila Šolochova, který jsem četl před několika lety, obsahoval odkaz na tento druh pomluvy, jehož bylo použito už proti Říjnové revoluci v roce 1917. Duchovním otcem této operace proti Kubě byl Msgre. Walsh, americký katolický kněz, který pracoval podle rozkazů biskupa z Miami. 

Jak známo, naše revoluce nekladla žádné překážky, aby zabránila těm, kdož chtěli opustit zemi, aby to udělali. Práci revoluce museli dobrovolně vykonat svobodní lidé.

Imperialistickou odpovědí, vedle mnoha dalších závažných agresí, byla operace Petr Pan. Když o této události pronášel své komentáře Taladrid, zmínil jméno Angela Fernandéze Varely, profesora ekonomie. Vzpomněl jsem si, že když jsem byl v posledním ročníku střední školy na koleji v Belénu, tento světský profesor nás učil politickou ekonomii. Pochopitelně to nebyl kurz o marxismu-leninismu, což bylo ideologickou otázkou, použitou o 18 let později k vyloučení Kuby z Organizace amerických států. Byly to jednoduché a zcela elementární přednášky o buržoazní politické ekonomii. Co jiného jsme byli my, bílí žáčci, kteří tam studovali? Profesor, který k nám měl dvě či tři přednášky týdně, byl velký puntičkář a nikdy svou přednášku nezmeškal.

Byl jsem překvapen tím, co jsem v průběhu Kulatého stolu slyšel. Váhám, zda ten muž byl týž profesor, kterého jsem potkal. Volal jsem Taladridovi a požádal jej o více informací. S ním jsem to ověřoval, protože jsem věděl, že tento muž byl profesorem na koleji v Belénu. Luis Báez rovněž tvrdí, že jsem se s tímto profesorem setkal v Havaně někdy v roce 1959 a že jsem kritizoval jeho postoj, ale já se na tento detail nepamatuji. Před několika dny byl Walsh dekorován post mortem za to, že podal zvláštní výkon v operaci Petr Pan. Několik let předtím prohlásil, že měl několik telefonů, aby s operací začal, a že uzavřel se CIA nějaké dohody.

Koncem května Alvaro F. Fernandéz, syn Fernandéze Varely, prohlásil digitálnímu časopisu Progreso Semana, že několik let předtím, než v Miami zemřel, nás otec shromáždil a před mou matkou, mou sestrou Marií, jejím manželem a přede mnou řekl, že byl jednou z osob odpovědnou za sepsání klamného zákona, který vyvolal hysterii, jež obklopila eliminaci Patria potestas . A proto vím, bez sebemenších pochyb, že operace Petr Pan byla ponurým a nemorálním manévrem, který narýsovala a provozovala CIA před invazí v Zátoce sviní. Agent CIA přivezl klamný zákon do Havany z Miami. Angel Fernandéz Varela sám řekl pro časopis Contrapunto, že v letech 1959-68 pracoval pro CIA.

Každé ze 14 000 dětí, zatažených do této tragédie, prošlo svou vlastní traumatickou cestou. Byly povětšinou z rodin střední třídy. Nebyly to děti velkých pozemkových vlastníků nebo bohaté buržoazie; neexistoval žádný důvod, proč by měly být zataženy do této tragédie. V té době existovalo americké velvyslanectví, které udělovalo vstupní víza do USA. Žádosti dětí z akce Petr Pan byly zaslány na Kubu v balících, a poté zde byly vyplněny jmény dětí. Nikdo z nich nepožádal, aby byl ušetřen. V průběhu mnoha let revoluce dovolila odchod asi jednomu milionu osob. Většina z těchto lidí odjela do USA, nejbohatší země světa, která podněcuje odliv mozků a krádeže školených osobností a odborných pracovních sil.

Spojené státy by tohle nemohly udělat se žádnou jinou zemí Latinské Ameriky. Kdo jiný by měl prospěch z ďábelské tajné operace? Maria de los Angeles Torres, mimořádná profesorka politických věd na univerzitě DePaul v Chicagu, byla děckem operace Petr Pan. Ač není revolucionářka, vyzvala CIA, aby odtajnila asi 1500 dokumentů o této operaci. CIA je odmítla odtajnit pod záminkou národní bezpečnosti.

Tahle celá otázka páchne tak zle, že se někteří lidé zdráhají odhalit ji. Přes toto odmítnutí profesorka Torresová o to požádala a uspěla v tom, že prezidentská knihovna Lyndona B. Johnsona jí povolila přístup k dokumentům vydaným americkou vládou, v nichž odmítla návrh vysokého komisaře OSN na to, aby Spojené státy hradily náklady na dopravu rodičů dětí, které byly poslány do Spojených států. Tento materiál byl publikován v tisku země před více než 15 lety. Operace Petr Pan byla cynickým publicitním manévrem, který by jejím autorům záviděl sám Goebbels, nacistický ministr propagandy.

Fidel Castro

11. června 2009