13. dubna 2009

O blokádě ani slovo

Vláda Spojených států oznámila prostřednictvím CNN, že na úvod své cesty do Puerto Espaňa, Trinidadu a Tobaga, kde se bude za čtyři dny účastnit Amerického summitu, navštíví Obama tento týden Mexiko. Ohlásil uvolnění některých nenáviděných restrikcí zavedených Bushem pro Kubánce žijící ve Spojených státech, při návštěvách jejich příbuzných na Kubě. Na dotaz, zda budou tyto výsady přiznány i jiným americkým občanům, zněla odpověď, že těm to není povoleno.

O blokádě, která je nejkrutějším z opatření, nebylo řečeno ani slovo. Tak je milosrdně nazýváno něco, co obnáší genocidní opatření. Škody se neměří jen ekonomickými dopady. Stojí neustále lidské životy a působí našim občanům bolestné strádání.

Mnohé diagnostické přístroje a životně důležité léky, přestože pocházejí z Evropy nebo Japonska či jiné země, nejsou pro naše nemocné dostupné, pokud používají nějaké komponenty nebo programy ze Spojených států.


Restrikce vztahující se na Kubu musí být americkými podniky vyrábějícími zboží nebo poskytujícími služby kdekoli ve světě uplatňovány v souladu s exteritoriální působností.

Vlivný republikánský senátor Richard Lugar, řada jeho spolustraníků se stejným postavením v Kongresu a další skupina význačných demokratických senátorů jsou zastánci zrušení blokády. Jsou vytvořeny podmínky, aby Obama uplatnil svůj talent v konstruktivní politice, jež by skoncovala s politikou, kterou téměř půl století provází fiasko.

Na druhé straně naše země, která odolává a je připravena odolávat čemukoli by bylo zapotřebí, neviní Obamu ze zvěrstev spáchaných jinými vládami Spojených států, ani nezpochybňuje jeho upřímnost a jeho touhu po změně politiky a obrazu Spojených států. Chápe, že svedl těžkou bitvu, aby byl zvolen navzdory staletým předsudkům.

Vzhledem k této skutečnosti vyjádřil předseda Státní rady Kuby ochotu vést s Obamou dialog a na principu přísného respektování svrchovanosti normalizovat vztahy se Spojenými státy.

Ve 14,30 odpoledne byl šéf Zájmové kanceláře Kuby ve Washingtonu Jorge Bolaños pozván zástupcem státního tajemníka Tomasem Shannonem na ministerstvo zahraničí. Nic z toho, o čem vedl rozhovor se nelišilo od zprávy CNN.

V 15.15 hod. začala dlouhá tisková konference. Podstata toho, co tam bylo řečeno, je obsažena v doslovné citaci slov prezidentova poradce pro Latinskou Ameriku Dana Restrepa, který řekl:

„Dnes nařídil prezident Obama, aby byla přijata určitá opatření, určité kroky, kterými má být nabídnuta ruka kubánskému lidu, podpořeno jeho přání žít při dodržování lidských práv a moci rozhodovat o svém vlasním osudu a osudu své země.

Prezident dal ministrům zahraničí, obchodu a (státního) pokladu pokyny k přijetí potřebných kroků k odstranění všech restrikcí vztahujících se na občany, aby mohli navštívit své příbuzné na ostrově a zaslat peníze. Dále vydal pokyny k přijetí kroků na umožnění volného toku informací mezi kubánským lidem a mezi těmi, kdo jsou na Kubě, a zbytkem světa, a k umožnění zásilek humanitárních prostředků zasílaných přímo kubánskému lidu.

Přijetím těchto opatření k odstranění propasti mezi rozdělými kubánskými rodinami a podporu volného toku informací a produktů humanitární povahy pro kubánský lid, se prezident Obama snaží naplnit cíle vytčené během (volební) kampaně a v době od nástupu do funkce.

Všichni, kdo věří v základní demokratické hodnoty, touží po Kubě, která by respektovala základní lidská, politická, ekonomická práva všeho svého lidu. Prezident Obama soudí, že tato opatření napomohou tento cíl uskutečnit. Prezident vyzývá všechny, kdo toto přání sdílejí, aby se nadále angažovali v pevné podpoře kubánského lidu.

Děkuji.“

Na závěr konference poradce upřímně přiznal: „Pro svobodu Kuby se dělá všechno.“

Kuba netleská nevhodně nazývaným Americkým summitům, kde naše země nejednají v rovnoprávných podmínkách. Kdyby k něčemu byly, pak ke zpracovávání kritických analýz politik, které naše národy rozdělují, které drancují naše zdroje a kladou překážky našemu rozvoji.

Zbývá už jen, aby tam Obama přesvědčoval všechny latinskoamerické prezidenty, že je blokáda neškodná.

Kuba odolala a odolá. Nikdy nebude natahovat ruku a prosit o almužny. Půjde svou cestou se zdviženou hlavou, bude spolupracovat s bratrskými národy Latinské Ameriky a Karibiku, ať se Americké summity konají, či nikoli, ať je či není prezidentem Spojených států Obama, muž či žena, bílý nebo černý občan.

Fidel Castro

13. dubna 2009