4. února 2009

Rozpory mezi Obamovou politikou a etikou

Před několika dny jsem zmínil některé Obamovy myšlenky, ukazující jeho roli v systému, který je popřením jakýchkoli spravedlivých principů.

Jsou tací, co si rvou vlasy, kdykoli je na tuto význačnou osobnost vysloven kritický názor, byť by tak bylo činěno ve slušnosti a úctě. Vždy to bývá doprovázeno více či méně jemným rýpáním od těch, kteří disponují prostředky k jeho šíření a kteří ho proti národům používají jako součást mediálního teroru, jenž má sloužit k udržení neudržitelného. Jakákoli moje kritika je bez výjimky kvalifikována jako útok, obvinění apod. s rysy bezohlednosti a nezdvořilosti vůči kritizovanému. Tentokrát je třeba položit několik z mnoha možných otázek, které by měl nový prezident Spojených států zodpovědět. Například:

Vzdá se, či nevzdá výsady, kterou má jako prezident Spojených států a které nevyužívali jako svého práva jen nemnozí z těch, kdo vykonávali stejnou funkci – pravomoci nařídit zavraždění cizího politického oponenta, který bývá vždy z rozvojové země?


Informoval ho snad někdy některý z řady spolupracovníků, jak strašlivé akce – včetně žoldácké agrese na Girónu, kampaní teroru, pašování množství zbraní a výbušnin na naše území apod. - vedli prezidenti, počínaje Eisenhowerem, přes jeho nástupce, v letech 1960, 61, 62, 63, 64, 65, 65 a 67?

Nehodlám klást současnému prezidentovi Spojených států Baracku Obamovi za vinu skutky jeho prezidentských předchůdců, které spáchali v době, kdy on se ještě ani nenarodil, nebo byl pouhým šestiletým dítětem narozeným na Hawaji keňskému otci, černému muslimovi, a matce, bílé Američance a křešťance. To naopak představuje v americké společnosti výjimečnou zásluhu a já jsem první, kdo mu ji přiznává.

Ví prezident Obama, že naše země byla po celá desetiletí obětí zanesených virů a bakterií napadajících lidi, zvířata a rostliny, z nichž některé, jako hemorhagická dengue, se jako dosud neodstraněný vedlejší efekt staly následně metlou, jež připravila v Latinské Americe o život tisíce dětí, nebo poškodila ekonomiku karibských národů a zbytku kontinentu?

Věděl, že se na těchto teroristických akcích a ekonomických škodách podílela řada politicky ovládaných zemí z Latinské Ameriky, které se dnes za napáchané škody stydí?

Proč je vůči našemu lidu, jako jedinému na světě, uplatňován dezorganizující Zákon o zvláštním zacházení s Kubánci, který vede k obchodu s lidmi a činům, za něž lidé, a zvláště ženy a děti platí životem?

Bylo spravedlivé uvalit na náš národ ekonomickou blokádu trvající téměř 50 let?

Bylo správné svévolně uplatňovat ve světě exteritoriální ráz této ekonomické blokády, která může u jakéhokoli národa vést jen k hladu a nedostatku?

Spojené státy nemohou uspokojit své životní potřeby, aniž by odsávaly obrovské nerostné zdroje z mnoha zemí, které jsou nuceny se omezit na jejich export, mnohdy i bez dílčího zpracování. Pokud je to v zájmu impéria, obchodují s nimi pak velké nadnárodní společnosti opírající se o americký kapitál.

Vzdá se ona země takových privilegií?

Je snad takové jednání kompatibilní s vyspělým kapitalistickým systémem?

Když pan Obama slibuje investovat značné částky do ropné soběstačnosti, přestože je dnes jeho země největším trhem světa, co udělají ti, jejichž příjmy pocházejí z valné části z exportu této energie a z nichž mnozí nemají jiný významný zdroj příjmů?

Jaké možnosti zbudou nerozvinutým zemí, jež sní o své industrializaci, až se po krizi znovu rozpoutá konkurence a boj o trhy a zdroje zaměstnanosti mezi těmi, kdo lépe a efektivněji monopolizují technologie špičkovými výrobními prostředky?

Ať budou nová vozidla vyvinutá automobilovým průmyslem sebeúčinnější, jsou snad právě tyto postupy tím, po čem volá ekologie, aby ochránila lidstvo před rostoucím zhoršováním klimatu?

Může slepá filosofie trhu nahradit to, co by dokázala prosadit jedině racionálnost?

Obama slibuje, že vytiskne obrovské množství peněz na hledání technologií, které by znásobily výrobu energie, bez níž jsou moderní společnosti paralyzovány.

Mezi energetické zdroje, jejichž urychlený rozvoj slibuje, řadí atomové elektrárny, které dnes mají již mnoho odpůrců vzhledem k velkému riziku havárií s katastrofálními následky pro život, ovzduší a výživu člověka. Je zcela nemožné zaručit, že k žádné takové nehodě nedojde.

Moderní průmysl znečistil svými jedovatými odpady všechna moře planety i bez jakékoli takovéto náhodné pohromy.

Je správné slibovat, že budou sladěny tak rozporné a protichůdné zájmy, aniž by se člověk prohřešil proti etice?

Aby uspokojila odbory, které Obamu podpořily v jeho kampani, vyhlásila Sněmovna reprezentantů USA ovládaná demokraty krajně protekcionářské heslo, „kupujte americké výrobky“, které popírá zásadní princip Světové obchodní organizace, neboť všechny národy světa, ať velké či malé, zakládají své sny o rozvoji na výměně zboží a služeb. Jen ty největší, s přírodním bohatstvím však mají tu výsadu, že se toho dočkají.

Američtí republikáni trpící diskreditací, do níž je přivedla Bushova šílená vláda, neváhali ani na okamžik, aby  Obamovi a jeho odborovým spojencům vyhověli.

Tak se mrhá důvěrou, kterou voliči vložili do nového prezidenta Spojených států.

Jako starý politik a bojovník nepáchám žádný hřích, když tyto myšlenky skromně vyslovuji.

Stovky politických, vědeckých a technických zpráv přicházejících do každé země, by mohly denně zavdávat důvod k otázkám, na něž není jednoduchá odpověď.

Fidel Castro

4. února 2009