16. září 2008

Role toho hodného – ale na čí účet?

Když vláda Spojených států pokrytecky nabídla 100 tisíc dolarů pomoci při katastrofě způsobené uragánem Gustav, ale až poté, co bude provedena inspekce in situ a zjištění škod, dostalo se jí odpovědi, že Kuba nemůže přijmout žádný dar od země, která nás blokuje, že škody již byly vyčísleny a co žádáme, je, aby nebyl zakazován export nezbytných materiálů a úvěry na obchodní operace.

Někteří lidé na Severu křičeli do ochraptění, že je kubánské odmítnutí nepochopitelné.

Když před pár dny bičoval Ike naši zemi od Punta de Maisí až po Cabo de San Antonio, byli severní sousedé o něco šikovnější a rétoriku přisladili. Hovořili o letadlech naložených produkty v hodnotě pěti milionů dolarů a připravených odstartovat, o tom, že vyhodnocení není zapotřebí, protože ho už provedli svými vlastními prostředky, což mohly být jedině prostředky špionáže proti naší zemi. Tentokrát revoluci opravdu dostaneme do úzkých, mysleli si - když se odváží nabídku odmítnout, bude mít problémy s obyvatelstvem. Možná věřili, že nikdo neviděl záběry vysílané americkou televizí, když okupační síly OSN na Haiti rozdávaly potraviny hladovému obyvatelstvu, které se o ně dralo přes plot s ostnatým drátem tak, že došlo i ke zranění dětí.


Hlad na Haiti je výsledkem nemilosrdného, do historie sahajícího okrádání národů. Právě tam, v Gonaive riskovali naši lékaři své životy, když pomáhali obyvatelům města stejně, jako to dělají v téměř 100 % okresů země. Spolupráce pokračuje tam i v desítkách národů světa, bez ohledu na uragány. Na novou, vychytralou nótu dostali kategorickou odpověď: „Naše země nemůže přijmout dar od vlády, jež nás blokuje, avšak je připravena nakoupit nezbytné materiály, které americké podniky exportují na (zahraniční) trhy, a žádá o povolení těchto dodávek a úvěrů běžných při všech obchodních operacích.

Pokud si vláda Spojených států nepřeje učinit tak natrvalo, žádá vláda Kuby, aby povolení udělila alespoň na příštích šest měsíců, zejména s ohledem na škody způsobené uragány Gustav a Ike a na to, že nejnebezpečnější měsíce cyklónového období jsou dosud před námi.“

Nebylo to povýšené, protože to není kubánský styl. Ze samotné nóty lze posoudit, jak skromně je vyjádřena myšlenka, že nám postačí, když bude na určitou omezenou dobu zrušen zákaz.

V pátek třináctého ministr obchodu Spojených států Carlos Gutiérrez vyloučil, že by blokáda byla dočasně zrušena.

Je zřejmé, že vláda oné mocné země nedokáže pochopit, že důstojnost národa se nedá koupit. Vlna solidarity s Kubou, k níž se připojily země velké i malé, s prostředky a dokonce i bez nich, by zmizela týž den, kdy by Kuba přestala být úcty hodna. Ti, kdo se u nás kvůli tomu rozčilují, se hluboce mýlí. I kdyby to namísto pěti milionů byla miliarda, odpověď by byla stejná. Ztráty v podobě tisíců životů, strádání a více než 200 miliard dolarů, jež stála americká blokáda a agrese, nelze ničím zaplatit.

V dílčí oficiální zprávě jsme lid informovali, že během necelých deseti dnů vznikla zemi škoda přes pět miliard dolarů. Ale také jsme mu vysvětlili, že tato čísla vycházejí z historických a konvenčních cen, které jsou na hony vzdáleny realitě. Nikdy nesmíme pouštět ze zřetele zcela jasné vysvětlení, že „propočty škod na obytných domech byly provedeny na základě historických a konvenčních cen, nikoli reálné hodnoty v mezinárodních cenách.. Stačí uvést, že k pořízení pevného domu schopného odolat těm nejsilnějším vichrům je nezbytně třeba velmi nedostatkové položky – pracovní síly, která je stejně potřebná při provizorní opravě jako při trvalé stavbě. Tuto sílu je nutné rozdělit do všech ostatních výrobních provozů a služeb, z nichž některé byly citelně poškozeny, takže reálná hodnota domu ve světě a amortizace příslušné investice je mnohonásobně vyšší.“

Rána zasazená přírodou byla drtivá, ale na druhou stranu je povzbudivé vědomí, že v našem boji si nedopřejeme přestávku ani oddech.

Na ekonomickou krizi sužující Spojené státy a ve svém důsledku i ostatní národy světa neexistuje definitivní odpověď. Na přírodní katastrofy v naší zemi a na jakýkoli pokus koupit si naši důstojnost však (taková odpověď) existuje.

Fidel Castro

16. září 2008